AjaVari päikesekellade valmistamine

Päikese korrapärast, pealtnäha igavest ringkäiku taevasfääril kasutati juba tuhandeid aastaid tagasi aja määramiseks. Esimesed märkmed päikesekellade kohta pärinevad 1500 aastat ennem meie ajaarvamist Egiptuse ja Babüloonia astronoomiast ning need leidsid kasutamist kuni mehaaniliste kellade laiema levikuni.  Ühed niisugused uuesti ellu äratatud, iidsed ajanäitajad on Eestis disainitud ja valmistatud AjaVari päikesekellad. Iga kell on unikaalne, nagu selle asukoht ning valmistaud just selle asukoha geograafiliste koordinaatide järgi. 

AjaVari päikesekellade ehitus on iseloomulik ekvatoriaalset, horisontaalset või vertikaalset tüüpi päikesekella ehitusele. Äratuntavateks elementideks kõikidel kelladel on varju tekitav element ning kellaplaat, mis võib aga olenevalt kella tüübist paikneda maapinna suhtes nurga all või olla sellega paralleelne. Kellaplaadile on kantud päiksekella asukoha nimi koos geograafiliste laius- ja pikkuskoordinaatidega. Kuna aga laserlõikus võimaldab luua keerukat geomeetriat, siis võib ka kellaplaadi ja varju tekitava elemendi lõplik välisilme olla piiratud vaid kujutlusvõimega.  Kella kõik detailid on lähtuvalt kliendi soovist valmistatud, kas roostevabast või süsinikterasest ning vajadusel kaetud kaitsva pinnakattega.

GALERII