KUIDAS PÄIKESEKELL PAIGALDADA?

Päikesekell paigaldatakse päikesele avatud kohta, jäigale ja horisontaalsele alusele. Olenevalt päikesekella disainist võib selleks kasutada erinevaid kinnitusvahendeid. Paigaldamisel tuleks hoolikalt jälgida, et päikesekella varju tekitav element asetseks geograafilise põhja – lõuna sihis, seda nii ekvatoriaalsetel kui ka horisontaalsetel kelladel. Ekvatoriaalsel kellal peab kellaplaadi pealmine külg peab olema nähtav lõuna ja alumine külg põhja suunas. Võimalikust veast, mis võib tekkida põhja – lõuna sihi täpsel määramisel, saab hiljem vabaneda kui kella alusel õiges suunas pöörata. 

Päikesekella AjaVari paigaldamine
Geograafilise põhja määramine - AjaVari päikesekell

Maa geograafiline põhi ning magnetiline põhi ei lange kokku ja seda tuleks arvestada ka päikesekella paigaldamisel kompassi abil. Geograafilise põhja suund on piisava täpsusega leitav Põhjanaela järgi, mille ümber leiab aset tähistaeva näiv pöörlemine. Nutitelefoniga geograafilise põhja suunda kindlaks määrates tuleks jälgida, et kompassil oleks sisse lülitatud "True North" funktsioon. "True North" viitab sellele, et nutiseadme kompass osutab tõelise, mitte magnetilise põhja suunale. Samuti tuleks jälgida, et nutiseade, mis sisaldab magnetomeetrit, paikneks eemal metalsetest esemetest ning oleks vabastatud kaitsekaantest, mis võivad sisaldada magnetit.

Erinevust geograafilise ja magnetilise põhja vahel nimetatakse magnetiliseks deklinatsiooniks. Magnetilise deklinatsiooni suurus sõltub asukoha pikkuskraadist ning see võib aja jooksul muutuda, sest Maa magnetiline põhjapoolus on liikuv. Eesti pikkuskraadil on see ligikaudu +10 kraadi.  Positiivsed kraadid tähendavad kokkuleppeliselt, et magnetiline põhi jääb geograafilisest põhjast ida poole. Lugedes kompassi skaalalt 10 kraadi vastupäeva või keerates kompassi, saamegi magnetilise põhjasuuna järgi kindlaks määrata  geograafilise põhjasuuna.